Kamera - velikost záběru

Základní pojmy

Záběr = Snímky zaznamenané kamerou od zapnutí kamery po vypnutí kamery

Parametry záběru:

 • Velikost záběru
 • Úhel snímání
 • Obsah
  • Pohyb kamery
  • Děj

 Ukázky různých použití záběrů

 

Už před natáčením je třeba myslet na to, že se to bude stříhat. Existují i filmy složené jen z celků, ale je lepší si připravit záběry tak, aby bylo víc detailů na méně celků (8:2), bude se to lépe stříhat a bude to zajímavější. Nikdy se nestříhají dva stejné záběry na sebe, toto je důležité pravidlo, a pokud se dodržuje, tak je šance nastříhat velmi dobré audiovizuální dílo

Velikost záběrů

 • Velikost záběru znamená jak velký výřez skutečnosti natáčíme
 • Každá velikost záběru má jinou funkci a vyvolává u diváka jiné emoce
 • Velikost záběru se poměřuje měřítkem člověka i v případě že točíte zvíře nebo věc
  • Z hlediska kompozice se snažíme, aby postava nikdy nebyla ohraničena v kloubech, tj. v koleni, v lokti apod.

Velký celek

 • záběr exteriéru krajiny, města, davu lidí apod.
 • Konkrétní lidská postava není v tomto záběru rozpoznatelná
 • Často se tímto záběrem začíná nebo končí
 • Může mít velký emotivní náboj pokud má zobrazit samotu, opuštěnost
 • Výtvarně určuje základní vztahy, osamocení nebo velkou šíři a pod.

Celek

 • Běžný záběr, na kterém je vidět celá postava, vidíme okolí a přírodu, postavy už jsou konkrétní
 • Herecká možnost je ještě téměř nulová
 • Význam je především v tom, že ukazuje prostředí a v něm jednající postavy.
 • Účinek záběru je především informační.
 • Výtvarně je akční, protože se v něm odehrávají akce, většinou více jednajících postav.
 • Upřesňuje prostor a dramaticky zdůrazňuje hrdinu nebo hlavní objekt.

Americký plán

 • Bližší záběr
 • Postava je řezaná dolní kantnou v polovině lýtka
 • Používal se v období němého filmu, kdy se herec mohl dobře vyjadřovat širokými gesty rukou

Polocelek

 • Typický filmový záběr, přenáší těžiště obrazu na člověka
 • Postava je zhruba po pás
 • Soustřeďuje nebo zvýrazňuje jednající postavu, případně postavy, vidíme prostředí, ale postava už má prostor zahrát emoce
 • Výtvarně jsou tyto záběry dynamické, vhodné ke znázornění situace
 • Situační polocelek
  • v záběru je více postav v situaci
  • Má správné situační napětí, čteme figury a jejich gesta, ale když se tam nic neděje, je záběr nudný

Polodetail

 • Pozadí ustupuje a podstatný se stává hercův výraz
 • Významově odděluje pozadí a zvýrazňuje intimní akci jednající postavy, v krajině vyjímá část z celku
 • Účinek je psychologicky výrazný, zesiluje kontakt s divákem
 • Polodetail rozvíjí konflikt, dává poznat vnitřní stav jednající postavy a charakter
 • Širší varianta
  • postava zhruba do pasu
  • vhodné pro dvě postavy
 • Sólový polodetail
  • Spodní kantna kamery je těsně pod ramenem
  • Vhodný pro samostatnou postavu

Detail

 • Pozadí už ustoupilo úplně, nevíme, kde se nacházíme
 • Soustřeďuje se na hlavní jednající část postavy nebo věcí, velký prostor má herecký výraz a každá změna je patrná
 • Detail vzbuzuje emoce
 • Je náročné správně zachytit zejména v pohybu – je možné si pomoci např. filmařským trikem
  • Detail muže na lodi můžeme natočit na břehu rybníka s vhodným pozadím
  • Důležité je pozadí i celková světelná atmosféra, všechno má svůj význam

Velký detail

 • Zabírání ještě menších částí detailu
 • Je to dějová podrobnost celkové informace
 • Účinků je mnoho, paroduje, personifikuje, útočí, ohrožuje, budí napětí hrůzu, strach, soucit i třeba úžas
 • Výtvarně je velký detail popisný, ale i emoční, zdůrazňuje a je statický
 • Prostorově má malou hloubku a je od prostoru izolovaný
 • Velký detail je dramaticky velmi silný až drastický.
 • Nepřirozený záběr, neměl by se používat příliš často

Při zápisu do technického scénáře se využívají zkratky

 • Velký celek = VC
 • Celek = C
 • Americký plán = AP
 • Polodetail = PD
 • Detail = D
 • Velký detail = VD

Filmové úspěchy absolventů

Olomoucké bienále 2014

CENA kolektivu filmařů CMG Prostějov za krátké studentské filmy „Kapka lásky“ a „Alone“