Filmová tvorba

Předmět Filmová tvorba je součástí předmětu Výtvarná výchova v kvartě na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově. Cílem předmětu je projít proces tvorby filmu a pomocí různých cvičení nakonec dojít k vytvoření vlastního závěrečného, originálního a umělecky hodnotného filmu. :-)

Filmové úspěchy absolventů

Olomoucké bienále 2014

CENA kolektivu filmařů CMG Prostějov za krátké studentské filmy „Kapka lásky“ a „Alone“