Bodování

Bodování

Úkol - 1. pololetí Počet bodů

Animovaný film - skupinový úkol

námět a ztvárnění příběhu - 6b
plynulost filmu - 6b
originalita, pomůcky, rekvizity - 2b
doplnění hudbou - 2b
titulky - 2b
včasné odevzdání - 2b

20

Fotopříběh - individuální úkol

námět a ztvárnění příběhu - 4b
vhodné střídání velikostí záběrů - 2b
vytvoření napětí v divákovi - 2b
včasné odevzdání - 2b

10

Cvičný film - skupinový úkol

Námět rozepsaný do filmové povídky stručně několika větami (hodnotí se pochopitelnost, stručné vystihnutí děje) a scénář rozepsaný do tabulky (hodnotí se logické rozepsání jednotlivých záběrů do scénáře, vhodné použití různých velikostí záběrů) - 10b

Natočený film a sestříhaný pomocí Movie Makeru nebo jiného libovolného (splnění požadavků, hodnotí se vhodné navazování záběrů, vhodný úvod, závěr a spád příběhu, titulky) - 18b

Včasné odevzdání - 2b 

30
Úkol - 2. pololetí Počet bodů
Filmová upoutávka - individuální úkol 10

Námět, scénář, storyboard hlavního filmu - skupinový úkol

námět rozepsaný do filmové povídky - 2b
literární scénář rozepsaný na jednotlivé záběry do sloupců, jasný úvod, zápletka a závěr - 4b
technické detaily zapsané do scénáře - 3b
včasné odevzdání - 1b

10
Plakát k hlavnímu filmu - skupinový úkol 5

Hlavní film - skupinový úkol

kamera - záběry bez kazů, třesu (pokud to není záměr), vhodně zvolené velikosti záběrů, vhodně zvolené pohyby kamery, filmová osa - 7b
režie - práce s hercem - herci se soustředí na film, záběry nejsou zkažené chováním herců, udržení pozornosti diváka - film neztrácí dynamiku - 7b
skript - zamezení chyb ve filmu, hlídání rekvizit, vhledu scény a vzhledu herců - 7b
střih - správně zkombinované velikosti záběrů, správně navázané záběry na sebe, zajímavé střihové efekty, vhodně zvolená hudba bez rušivých přechodů - 10b
včasné odevzdání - 4b

35
+ body navíc, - body individuálně odečtené ??

Filmové úspěchy absolventů

Olomoucké bienále 2014

CENA kolektivu filmařů CMG Prostějov za krátké studentské filmy „Kapka lásky“ a „Alone“