Bezpečnost práce

  • Student je povinen dbát bezpečnosti tak, aby při plnění úkolů (natáčení apod.) nedošlo k ohrožení jeho života a zdraví nebo života a zdraví někoho z herců.
  • Student je povinen dodržovat povinnosti a pracovní zásady, aby nenarušoval chod školy.
  • Student je povinen dodržovat povinnosti a pracovní zásady, aby nepoškodil svěřenou techniku. Nevhodná manipulace s technikou, poškozování PC a periferií, přepojování kabelů jsou nepřípustné.
  • Technika je propůjčována vždy jen pod dohledem odpovědné osoby.
  • Student je povinen dodržovat všeobecné zásady bezpečnosti práce, zdraví a nakládání s technikou.

 

Filmové úspěchy absolventů

Olomoucké bienále 2014

CENA kolektivu filmařů CMG Prostějov za krátké studentské filmy „Kapka lásky“ a „Alone“