Střih v Movie Makeru

Příprava souborů pro střih

 • roztřídíme jednotlivé záběry, vhodně je pojmenujeme podle pořádí ve filmu a vložíme do jedné složky
 • zkažené záběry, o kterých víme, že je nepoužijeme, vymažeme (např. šmouha přes objektiv apod.)
 • vytvoříme také zvlášť složku pro případné obrázky a hudbu
 • jakmile soubory vložíme do projektu, už se NESMÍ PŘESOUVAT ANI PŘEJMENOVÁVAT!!! jinak se do projektu nenačtou

Prostředí Movie Makeru

Prostředí programu můžeme rozdělit na čtyři hlavní části.

V horní části vidíme názvy tzv. záložek (Domů, Animace, Vizuální efekty atd.). Po kliknutí na název určité záložky se zobrazí nástroje dané záložky (na záložce Domů např. Přidat videa a fotografie, Přidat hudbu, Titulek, na záložce Animace např. Přechody či Posunutí a přiblížení).

Pod zmíněnými nástroji pak vlevo spatříme náhledové okno, které zobrazuje námi tvořené video. Pod náhledovým oknem je umístěna časomíra, tlačítko pro zobrazení náhledu na celé obrazovce a tla-čítka pro ovládání náhledového okna (Předchozí snímek, Přehrát, Následující snímek).

Vpravo se nachází „scénář“ obsahující vložená videa a fotografie, hudbu či jiné zvukové soubory (světle zelený proužek), titulky (světle oranžový proužek) a použité efekty.

Tzv. jezdec – svislá černá čára ve scénáři – nám umožňuje pohybovat se v čase mezi jednotlivými snímky. Pozici jezdce odpovídá zobrazení v náhledovém okně.

Import souborů do Movie Makeru

 • otevřeme program Movie Maker - otevře se nám nový projekt
 • Kliknutím na Přidat videa a fotografie vložíme do projektu všechny vybrané soubory. Soubory se zobrazí formou jednotlivých polí.
 • Do projektu můžeme vložit také hudbu kliknutím na Přidat hudbu. Hudba se zobrazí v projektu v podobě pruhu nad snímky.

 • Další tlačítko umožňuje natočení videa přímo webovou kamerou. Program kameru identifikuje a ukáže obrazovku, na které je možné stisknutím tlačítka spustit natáčení webovou kamerou. Video pak bude nutné uložit nejlépe do stejné složky jako odstatní videa.
 • Podobně je možné uložit snímek aktuální obrazovky. Slouží k tomu tlačítko Snímek
 • Titulky - do projektu je možné vložit 3 druhy titulků
  • Název - vloží prázdné políčko s titulkem
  • Titulek - vloží titulek přímo do vybraného snímku
  • Závěrečné titulky - vloží pole se závěrečnými titulky na konec filmu

Úpravy jednotlivých záběrů

 • každý jednotlivý záběr můžeme upravovat pomocí panelu Úpravy videa (zobrazí se po kliknutí na vybraný záběr)

 • Zvuk - První oddíl ikon slouží k ovládání hlasitosti videa (ne přidané hudby)
  • Hlasitost hudby - nastaví základní hlasitost původního videa a umožňuje zvuk úplně ztlumit
  • Zesílení, Zeslabení - umožňuje postupně zesílit zvuk videa na začátku nebo postupně zeslabit zvuk videa na konci. Pomocí výběrového pole zvolíme, jak rychle se má zesílení nebo zeslabení uskutečnit
 • Úpravy - druhý oddíl obsahuje
  • Rychlost - umožní zpomalit nebo zrychlit přehrávání vybraného záběru
  • Pozadí - umožňuje změnit barvu pozadí u titulků
  • Doba trvání - pomocí této volby určujeme, jak dlouho divák uvidí daný snímek nebo titulky
 • Úpravy - třetí oddíl také nese název Úpravy, ale umožňuje vlastní střih jednotlivých záběrů
  • Rozdělit - rozdělí záběr na dvě část a obě části zachová. Rozdělení se uskuteční v aktuálním místě
  • Nástroj střih - otevře vlastní obrazovku, kde v náhledovém okně vidíme pouze vybraný záběr. Pomocí posuvníků na časové ose určujeme začátek a konec záběru. Začátek a konec můžeme také nastavit pomocí tlačítek Nastavit počáteční bod a Nastavit koncový bod (bod se nastaví vždy v místě ukazatele na časové ose). Třetí způsob je nastavení počátečního a koncového bodu číselnou hodnotou. Jakmile jsme se záběrem spokojeni, zvolíme uložit střih.

Přechody mezi záběry a animace

Nejjednodušším propojením všech záběrů je zvolit některý z motivů automatického filmu na záložce Domů, který propojí záběry předvolenými přechody a vloží do nich efekty. (To je ale nuda)

Záložka Animace
Na této záložce můžeme vybírat z široké škály přechodů mezi záběry. Přechody umožňují plynule navázat jeden záběr na druhý. Při výběru přechodu nejprve označíme záběr či fotografii jezdcem a poté klikneme na daný typ přechodu.
U každého přechodu můžeme volit délku jeho trvání a můžeme jej aplikovat na všechny záběry pomocí tlačítka Použít na vše. Zvolení přechodu značí trojúhelník v příslušné miniatuře ve scénáři.

Fotografie či videa lze rozpohybovat volbou jednoho z typů posunutí, přiblížení či oddálení. Vybraný typ můžeme aplikovat na všechny záběry pomocí tlačítka Použít na vše. Efekty používáme s mírou, aby divákovi nebylo špatně.

Záložka Vizuální efekty
Nástroje na této záložce umožňují doplňovat záběry různými efekty, nastavovat jas a rovněž aplikovat vybraný efekt na všechny záběry tlačítkem Použít na vše.

Úpravy hudby

 • Zvuk - První oddíl ikon slouží k ovládání hlasitosti přidané hudby (ne videa)
  • Hlasitost hudby - nastaví základní hlasitost hudební stopy
  • Zesílení, Zeslabení - umožňuje postupně zesílit hlasitost hudby na začátku nebo postupně zeslabit hlasitost hudby na konci stopy. Pomocí výběrového pole zvolíme, jak rychle se má zesílení nebo zeslabení uskutečnit
 • Úpravy -
  • Rozdělit - rozdělí hudební stopu v aktuální pozici jezdce na dvě části
  • Nastavit počáteční čas - přesune počátek hudby (momentna aktuální pozici nebo je možné začátek hudby nastavit ručně
  • Nastavit počáteční bod - určuje moment, od kterého se začne hudba přehrávat (např. přeskočit sloku a přehrát rovnou refrén). je možné nastavit buď v aktuální pozici jezdce nabo nastavit čas
  • Nastavit koncový bod - určuje moment, kdy hudba přestane hrát. Je možné nastavit buď v aktuální pozici jezdce nabo nastavit čas

Úpravy titulků

Záložka se objeví po vložení titulků nebo po kliknutí na již vložené titulky. Titulky je možné upravovat různými textovými nástroji, nastavit dobu trvání textu a počáteční čas, kdy se titulky zobrazí a je možné na titulky aplikovat některý z předvolených efektů.

Záložka Projekt

 • Směšování zvuku – volba poměru mezi hlasitostí zvukové sto-py vložených videí a hlasitostí vložené hudby.
 • Přizpůsobit hudbě – automaticky nastaví délku trvání jednot-livých fotografií tak, aby obrazová a zvuková část končily současně.
 • Standardní 4:3, širokoúhlý 16:9 – volba poměru stran videa.

Dokončení a uložení filmu

Jakmile je film dokončen, s náhledem jsme spokojeni, hudba sedí a všechno je v pořádku, můžeme film uložit do finálního souboru. Vybereme záložku Domů a na ní Uložit film.

Nejjednodušším způsobem je vybrat některou z předvolených možností:

 • Vysoké rozlišení – velikost zobrazení 1920x1080, poměr stran širokoúhlý, přenosová rychlost 24,19Mb/s, odhadovaná velikost 173Mb/minutu
 • Pro počítač - velikost zobrazení 854x480, poměr stran širokoúhlý, přenosová rychlost 5,69Mb/s, odhadovaná velikost 40,71Mb/minutu
 • Pro plátno - velikost zobrazení 1024x768, poměr stran standardní, přenosová rychlost 5,69Mb/s, odhadovaná velikost 40,71Mb/minutu

Pokud natáčíte video v HD, uložte film také v HD. Film bude obrovský, několik GB, ale dá se dobře konvertovat do AVI, čímž se velikost několikanásobně zmenší.

Pokud uložíte film jako Projekt, můžete s ním dále pracovat, ale POZOR! na přesouvání zdrojových souborů nebo projektu do jiné složky nebo jiného počítače. Soubory už se znovu do Movie Makeru nenačtou. Pokud chcete film přenášet do jiného počítače, vždy musí být dokončený a uložený JAKO FILM.

Odkazy, které se mohou hodit:

Kodeky k-lite

All Free Video Converter

 

Filmové úspěchy absolventů

Olomoucké bienále 2014

CENA kolektivu filmařů CMG Prostějov za krátké studentské filmy „Kapka lásky“ a „Alone“