Scénář

Scénář je v podstatě kompletní návod jak natočit film

 • Obsahuje popis děje, dialogy, zvuky, hudbu
 • Scénář je manuál pro natočení příběhu, ne beletrie!
 • Cokoli, co chceme, aby bylo natočeno, musí být ve scénáři popsáno

Literární příprava je velmi důležitá a je to první krok k dobrému filmu. Důležité je určit cílovou skupinu -> autorský záměr: co proč a jak budeme točit; není možné zaujmout všechny, proto je nutné stanovit konkrétní cílovou skupinu a pro ni film připravit.

Námět

 • Je prvním krokem ke scénáři
 • Myšlenkové východisko budoucího filmu = Nápad na příběh, nápad na obsah filmu
 • Jakýkoliv námět natáčení musí být pečlivě rozmyšlený a mít svůj vnitřní řád, který je zapsaný do literárního a později technického scénáře
 • Stručný popis děje a prostředí (1-3 strany)
 • Neobsahuje přesné charakteristiky postav ani dialogy

Filmová povídka

 • Obsahuje příběh a linii, po které se bude děj vyvíjet. Dále obsahuje pojmenování žánru, komplexnější popsání děje, prostředí i charakterů postav a základní dramatický princip úvodu, stati a závěru.
 • Bez dialogů, jen popis, co se bude dít

Treatment (líčení)

 • Obsahuje přehled děje i s dialogy
 • Je rozčleněný na jednotlivé obrazy nebo scény. Z jejich řazení vyplývá nejen časové a vztahové řešení filmu, ale i logika vyprávění, jeho plynulost, odbočky v ději atd.

Literární scénář

 • Obsahuje úplný popis děje, prostředí, charakterů postav a jejich jednání, definitivní podobu dialogů, případně odkazy a popis zvukové stránky či užité hudby.
 • Je rozdělen na dva sloupce
  -  vlevo je to co se odehrává (to co má smysl pro obraz a pochopení příběhu) a co divák uvidí
  -  vpravo je to co se říká a ostatní co divák uslyší (hudba, zvuky)
 • Scénář je dělen na obrazy, které obsahují údaj o místě a času scény a obrazy se dále dělí na scény

Jak převést povídku na scénář? zdroj: http://underfilm.cz

Rozdělíme si námět podle času a místa na obrazy.
Tomu, co se odehrává na jednom místě a ve stejné době, říkáme obraz. Psaní obrazu začínáme popisem místa a rozestavení postav. Scény, obrazy i záběry číslujeme kvůli orientaci při střihu.

Jednotlivým prostředím (park, dům, pláž) říkáme destinace.

Přepíšeme mluvené věty do použitelného jazyka, protože ne všechno co vypadá hezky na papíře je stejně přijatelné i ve filmu. Proto je dobré si říct podezřelé věty NAHLAS. K textu si vždy napište také, co právě postava dělá, případně jak se tváří a jestli pronáší větu vesele, nebo třeba zkroušeně.

Dramaturgie

 • Zajišťuje, aby byla dodržena logika filmu, spád děje a původní cíl

Stavba scénáře a výrazové prostředky

Film musí mít jasný začátek, prostředek a konec

 • Na počátku příběhu expozice seznamuje s jednajícími postavami. Po ní následuje rozvíjení konfliktů mezi nimi v řadě akcí, vyvrcholení konfliktů a nakonec jejich rozřešení a zakončení příběhu.

Prostředky k rozvíjení děje

 • stupňování (gradace)
 • zadržování (retardace)
  -  Využívá se odboček k dalším motivům (paralelismus) nebo návrat ke zdrojům konfliktů (retrospektiva)

Není scénář jako scénář

 • Na rozdíl od divadelního scénáře musím filmový scénář zaznamenávat emoce zcela jinými prostředky – musí s ohledem na detail přesně popisovat každý pohyb do detailu, protože na rozdíl od divadla se ve filmu může pracovat s velikostmi záběrů

Nejčastější chyby

Dialog je vložen nalevo

 • Levá strana: Petr se na Ivanu naštve a praští do stolu. K tomu jí řekne něco od plic. – druhá věta do popisu nepatří, měl by následovat dialog na pravé straně

Vedlejší rozhovory ponechané na improvizaci herců

 • Ve scénáři mezi dialogy musí být i veškeré vedlejší rozhovory nebo rozhovory na pozadí přesně rozepsané

Důležité skutečnosti jsou považovány za samozřejmé

 • Do popisu je třeba zaznamenat veškeré skutečnosti – co dělá komparz, co se děje na scéně. Nelze spoléhat na to, že režisér bude mít stejnou představu jako scénárista

Odchod a příchod postav není uveden

 • Odchod nebo příchod ze scény a na scénu musí být popsán a přesně určen

Zvuky nejsou uvedeny napravo

 • Zvuky do scénáře zaznamenáváme napravo velkými písmeny, jako jména postav (ZVUK SIRÉNY)

Neuč orla lítat!

 • Scénárista nesmí herci radit, jak má roli zahrát a režisérovi, jak má scénu natočit. Do scénáře proto píšeme jen faktické informace – např. postava je nervózní. Herec už sám musí poznat, jak má roli zahrát.

Když je literární (neboli obsahový) scénář hotový, připomínkují ho všechny součásti štábu a vzniká technický scénář

 • režisér připraví charakteristiky herců a doplní scénář o poznámky o atmosféře apod.
 • kameraman doplní scénář o vhodné velikosti záběrů, postavení kamery, pohyby kamery
 • produkční stanoví, jestli je možné na film sehnat rekvizity, herce, případně peníze, jestli je reálné film natočit v daném časovém období
 • skript si poznačí problematická místa
 • střihač si v hlavě představí možnosti střihů, kde je třeba mít natočený detail, kde celek a dopíše do scénáře

 

Technický scénář

 • Obsahuje poznámky režiséra a technické poznámky
 • Obsahuje úplný výčet postav potřebných pro scény a rekvizity
  -  Pomáhá při sestavení natáčecího plánu
 • Obsahuje filmařské procesy a techniku
  -  Osvětlení (světelný charakter)
  -  Obrazové kompozice, dané hlavně rakursy (úhly pohledu kamery) a velikostmi záběrů
  -  Pohyby kamery
  -  Zabarvení (barva, černobílá, zrno, viráž – tónování (Limonádový Joe) atp.)
  -  Nastavení objektivu apod.
  -  Technické prostředky
  -  Přibližná délka záběrů
 • Píše hlavně režisér ve spolupráci s kameramanem, ale připomínkují i ostatní členové štábu

Pomůcka pro psaní scénářů - program Celtx >>

Filmové úspěchy absolventů

Olomoucké bienále 2014

CENA kolektivu filmařů CMG Prostějov za krátké studentské filmy „Kapka lásky“ a „Alone“